Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

3June
wargi mnie bolą z niepocałowania.
— w rytmie słońca.
Reposted fromatyde atyde
3June
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaatyde atyde
3June
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
3June
1733 210c 500
Reposted fromtfu tfu
3June
1739 6b32 500
Reposted fromtfu tfu

December 22 2017

3June
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
3June
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne

December 21 2017

3June
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx vianiskowo niskowo
3June
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viasavor savor
3June
9270 a601
Reposted fromosaki osaki viasavor savor
3June
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasavor savor
3June
8220 7b2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasavor savor
3June
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viasavor savor
3June
3June
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
3June
6856 1c1e 500
Dzida
Reposted fromlilikoi lilikoi vianiskowo niskowo
3June
Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy.

December 16 2017

3June
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
3June
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl